ขั้นตอนการทำงาน
1. กรอก Serial, Password, ระบบที่จะเติม และชนิดของการเติม
2. กดยืนยันการเติมให้กับระบบที่เลือกไว้ (ถ้ากดยืนยันแล้วต้องเติมให้กับระบบที่เลือกเท่านั้น)
3. ท่านจะได้รับ Serial ที่สามารถเติมผ่านทาง Website
Serial Code :
- -
  ( ตัวอย่าง xxx-xxx-xxxxxxx )
Password :
เลือกเกม/ระบบ :
Security Code :
  Close 
กรุณาเลือกเกมที่จะเติมเวลาให้ถูกต้อง
  ๏ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง